2009-03-19

Kusingifte och handfallenhet

I Uppdrag Granskning 18 mars visades ett reportage om kusingifte i vissa invandrargrupper. Det mest påfallande var hur försagda svenska experter, forskare och myndigheter var. Ingen ville uttala sig eftersom det skulle kunna leda till rasism.

Den gamla vanliga svamligheten. Vi vill gärna lösa vissa problem genom att stoppa huvudet i sanden. Det är särskilt påtagligt när det gäller invandrarfrågor. Inget parti för en mogen diskussion utan har överlåtit det på främlingsfientliga marginalpartier, som man sedan försöker tiga ihjäl. På så vis överlåter man formuleringsprivilegiet till grupper med tvivelaktiga syften. De får oemotsagt problematisera och förklara för svenska folket varför vissa invandrargrupper är överrepresenterade vad gäller brottslighet, sjuklighet och arbetsoförmåga.

Det får också som följd att vi inte vidtar vettiga åtgärder för att lösa de problem som faktiskt existerar. Kommunerna går på knä ekonomiskt i dessa tider. De kommuner som har stor andel invandrare får också större kostnader för arbetslöshet, sjukvård, särskola, habilitering och brottsbekämpning. Om andelen invandrare ligger på 10-20 % som i Malmö så får man räkna med att den gruppen konsumerar 50-75% av socialbidragen. Det är inte den största kostnaden men ger ett mått på bristfällig integration och därmed sammanhängande kostnadsökningar. Det är inte orimligt att sådana kommuner får ekonomisk gottgörelse från oss som bor i områden med mindre andel nysvenskar.

Vad kusingifte anbelangar så anser WHO och andra auktoriteter att det inte är något man ensidigt ska avråda ifrån. Den genetiska aspekten (consaguinity depression) ger vid handen att genetiska missbildningar ökar från två till fyra procent. Det betyder omvänt att i genomsnitt föds 98% av svenska barn genetiskt friska medan de som är resultatet av kusinäktenskap har 96% friska barn. Det är förmodligen hela sanningen och inte mycket att basera genetisk rådgivning på. Det vore etiskt oförsvarbart att avråda från graviditet med dessa siffror. Men lika oförsvarbart är att inte ha en beredskap för konsekvenserna. Det måste till fler platser i särskolan, fler hemsjukvårdare, större habiliteringsresurser etc. Matematiken är inte komplicerad. Vid en andel födslar från kusingiften på 20% stiger andelen genetiskt skadade från 20/1000 till 24/1000. (Andelen "kusinfödda" är inte liktydig med andelen invandrare. Dels är det inte alla invandrare som gifter sig inom släkten, och dels är inte nativiteten lika stor i alla grupper.)

För en särskola i ett invandrartätt område kan dock de absoluta talen bli stora. Det är skillnad på att ha 100 eller 150 elever i en personaltät verksamhet. Om man inte planerar och budgeterar för det så sjunker kvaliteten på omhändertagandet av de svagaste individerna i samhället. Antingen drabbas de handikappade barnen eller också får man ta pengar från andra kommunala områden som vård, skola och omsorg.

Fördomar är att ha osakliga och felaktiga uppfattningar. Invandrarfientlighet är att ha fördomar mot invandrare. Att diskutera faktiska problem rörande invandring måste bli rumsrent, att tiga drabbar bara de mest utsatta grupperna i samhället. Det måste finnas något annat än att välja mellan rasism och strutsmentalitet. Var finns de begåvade resonemangen?

...
Den gamla vanliga skamligheten

Den gamla skamliga vänligheten

Den gamla vänliga svamligheten

Den gamla flabbiga hemligheten

Den gamla hemliga skadligheten
Den gamla saliga flabbigheten
Den gamla skadliga skabbigheten

Den gamla skabbiga saligheten


Sedligheten den gamla smakliga

Skamligheten den gamla skändliga

Skalligheten den gamla vänliga

Skalligheten den gamla vanliga etc.

(Ekelöf, Strountes)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2 kommentarer:

 1. Bra skrivet!

  När jag såg detta program kom jag att tänka på vad jag hade lärt mig från barnsben på 50-talet: kusiner gifter sig inte, för det finns en ökad risk för genetiska missbildningar. Detta vet vår generation och våra barn i sin tur. Men den forskning som man talade om i programmet som finns i England och Norge, skall vi här förtiga i någon slags missriktad finkänslighet gentemot vissa invandrare.

  Det liknar den förnekelse som fanns kring könsstympning och som man inte heller fick tala om man skulle visa respekt för främmande kulturer.

  Det är den här självcensuren som vi har idag i vårt samhälle som är det mest tragiska och upprörande, och vad har sett så tigs denna fråga ihjäl av massmedia. Inget skrivs i tidningar om TV-programmet, Uppdrag granskning skall ha heder att de vågade sända detta program.

  Men så finns ju bloggarna och många har tagit upp just detta program. Du har vågat skriva om detta, tack för det ! Men skäms svensk gammelmedia!!!


  mvh Sören Jacobsson

  SvaraRadera
 2. Tack ska du ha. Det är verkligen konstigt att det inte finns en seriös problematisering och analys av de frågor som de senaste årtiondenas invandring inneburit. Inga resonenmang om budgeterade insatser ("vad kostar det?"), hur mycket invandring vi har råd med om vi ska stå för ett mänskligt mottagande.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.