2009-01-20

SJ på dekis?

Just hemkommen från en stockholmsresa kan jag konstatera att tåget som skulle ta drygt 4 timmar tog 5 istället. Redan i Stockholm "levererades" tåget 20 minuter försent, och sen sprack väl all samordning med övrig trafik så att vi fick krypköra bakom långsamma tåg långa sträckor.

På uppresan 20 minuter försenat. När vi har mött bekanta som åkt från Stockholm så har de nästan alltid varit försenade med minst 20, någon gång 60 minuter.

På Stockholms central finns inte rulltrappor på strategiska ställen. Så först måste man släpa bagaget nerför trappan till underjorden för att sedan släpa det uppför trappan till spår 11. Där meddelas att tåget är försenat, men inte förrän precis när det skulle ha avgått. Jag kollade stora tavlan innan släpandet började och där stod inget. Högtalarrösten framhöll att avgången PRELIMINÄRT fått en ny avgångstid 20 minuter senare. Släpade väskorna tillbaka för att inte frysa ihjäl, och så kolla tavlan: där står nu att den nya tiden är preliminär ända fram till avgångstid, så man måste släpa väskor och allt tillbaka till spår 11 på vinst och förlust för att få veta om den utlovade tiden ska flyttas fram ännu mera. Att inte fler får hjärtinfarkt är ett under.

Jag var skitsur, men lugnades ner av vänliga medpassagerare som åkte oftare än jag, och var mer vana med de svävande tiderna.

Sen får man gissa förseningens utveckling under resan genom att fråga medpassagerare, som har mera koll på alla stationer i Småland och Östergötland. Gärna ha en mobiltelefon att ringa hem också så att de som hämtar med bil slipper stå en timme i snålblåsten på perrongen. SJ:s datasystem upplyser visserligen om förseningen, men påstod att den var 30 minuter när den i själva verket var 58 minuter. Dessutom framgick det att tåget skulle anlända till Malmö 1 minut efter avgång från Lund. I de fina displayerna ombord på tåget är man finkänslig nog att inte säga något alls om förseningen. På uppresan stod istället: "Tåget anländer strax till Mjölby - temperaturen är grader". Idag var temperaturen 0 grader på alla stationer så där fungerade förmodligen temperaturgivaren bättre. Det verkar som om man tagit intryck av flyget, där man mera befogat brukar berätta vad temperaturen på destinationen är. Det verkar som om dataavdelningen på SJ har lågt satta (mediokra) mål. Resenärenär inte i centrum utan i väntrum.

Det är ju bedrövligt. Jag vet inte om jag orkar ta tåget nästa gång. På flyget finns det ju hissar och rulltrappor som gör släpandet mindre brutalt. Trist för egentligen tycker jag att tåget är mycket trevligare som färdmedel.

Man kan lätt föreställa sig hur mediokra chefer med lågt satta mål tycker att 20 minuters försening redan vid start är "beklagligt" = acceptabelt. Med den inställningen känner nog ingen stolthet över våra järnvägar, trafikanterna blir allt färre vartefter de tvingas ta flyget istället, och därmed försvinner underlaget för investeringar i infrastrukturen och verksamheten. Det var påfallande få affärsresenärer i 1:a klass som åkte hela vägen. Prestigetåget X2000 mellan Stockholm och Köpenhamn har reducerats till ett lokaltåg mellan Mjölby och Hässleholm.

I övrigt var Stockholmsvistelsen lyckad. Återkommer förhoppningsvis med mindre sura kommentarer framöver, när jag hunnit vila upp mig efter strapatserna.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.